2016 MARTIE ( 31 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 M Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Anton
2 M Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
3 J Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
4 V Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Post)
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) ; Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
7 L Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
8 M Cuv. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
9 M †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Zi aliturgica) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
11 V Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talu (Zi aliturgica) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
12 S Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13 D Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) ; Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
14 L Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgica) (Numai seara, pâine şi apă)
15 M Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgica) (Numai seara, pâine şi apă)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
17 J Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
18 V Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19 S Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
20 D Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica I din Post (a Ortodoxiei) ; Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
21 L Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Post)
22 M Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 J Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26 S Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei şi vin)
27 D Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum) ; Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
28 L Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29 M Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Post)
30 M Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Post)
31 J Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)
News and events